Ettore's Group

Surname Forename Time  Place
Nelson Dylan 28.65 1
McDowell Scott 29.00 2
Korda Tomas 30.78 3
Lewis Jordan 31.56 4
Wharton Tim  31.78 5
Archer Aaron 31.91 6
Ludlow Nikki 31.94 7
Wallace Alexander 32.15 8
Symington Tomas 32.35 9
Smyth James 34.85 10
Watson Stuart 35.00 11